TechSLA Lab

Technology-mediated SLA Research Lab

Investigador principal:
Grañena Gimeno, Gisela
Àmbit:
Arts i Humanitats
Àmbit d'especialització:
Educació i TIC
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
570111, 580105, 580107, 610401
Col·labora amb:
e-Learn Center
ODS:
4 - Educació de qualitat
  • Aprenentatge de llengües
  • Aprenentatge millorat per tecnologia
  • Aprenentatge en línia, eLearning

El grup TechSLA Lab té com a objectiu optimitzar l’ensenyament de llengües mitjançant la tecnologia, identificant els factors que faciliten l’aprenentatge d’una segona llengua en aquests contextos d’aprenentatge. Ens centrem en quatre àrees de principis metodològics cabdals en l’ensenyament de llengües. Aquests principis són motivats per la teoria i la recerca en el camp de l’adquisició de llengües:

  1. Activitats (ús de tasques comunicatives).
  2. Entrada o input (provisió d’una entrada o input rica i elaborada).
  3. Processos d’aprenentatge (provisió de retorn o feedback i focalització a la forma).
  4. Aprenents (individualització de l’ensenyament).

Atès que aquests principis es poden aplicar de maneres diferents, el nostre interès rau a identificar les aplicacions que incrementen l’eficàcia del procés d’aprenentatge per mitjà de la tecnologia, una cosa important tant per als aprenents que volen obtenir un retorn del seu esforç com per als professionals de l’ensenyament que busquen un model per justificar les seves decisions metodològiques.

Diferències individuals cognitives per a l’aprenentatge de segones llengües

Efectes de l’aptitud individual per a l’aprenentatge explícit i implícit de llengües en l’aprenentatge en línia. Perfils d’aprenents i accions pedagògiques òptimes segons el perfil.

4 - Educació de qualitat

Retorn correctiu

Efectivitat del retorn (feedback) correctiu en línia i característiques: tipus de retorn (explícit/implícit), modalitat (visual/oral) i temporització (timing) del retorn.

4 - Educació de qualitat

Aprenentatge per tasques

Característiques de les tasques d’aprenentatge més efectives i la seva seqüenciació a l’aula.

4 - Educació de qualitat