• 45Grups de recerca
 • 1.200Investigadors
 • 2Centres de recerca
 • + de 100Solucions innovadores per a empreses
 • 3Spin-off

Cerca per àmbits d'especialització

 • Tots
 • Educació i TIC
 • Societat en xarxa
 • Ciutat i Comunitat
 • Creativitat i cultura digital
 • Llengües i cultures
 • Governança del coneixement
 • Dret, política i Internet
 • Salut pública i planetària
 • Tecnologies d'internet d'intel·ligència
 • Economia col·laborativa

Cerca per objectius ODS

Cerca per codi UNESCO

Selecciona el centre:

 • IN3
 • e-Health Center
 • e-Learn Center
 • Estudis

Cerca per sector productiu:

 • Art, Turisme i Llengües
 • Dret i governança
 • Societat en xarxa
 • Economia, empresa i TIC
 • Indústria 4.0
 • Educació - eLearning
 • Salut - eHealth

Selecciona el centre:

 • IN3
 • e-Health Center
 • e-Learn Center
 • Estudis

Internet Interdisciplinary Institute (IN3) Enllaç extern

Centre de recerca especialitzat en l'estudi d'internet i dels efectes de la interacció de les tecnologies digitals amb l'activitat humana.

eLearn Center Enllaç extern

Facilita la recerca aplicada en e-learning , fomenta la innovació en aquest àmbit i transmet a dins i a fora de la institució el valor de l'e-learning com a element constitutiu de la identitat de la UOC.

eHealth Center Enllaç extern

L’eHealth Center és un centre acadèmic obert al món que vol capacitar i apoderar el ciutadà i els professionals mitjançant les tecnologies perquè liderin el canvi de paradigma en salut.

Estudis Enllaç extern

Consulta els diferents programes que s’hi ofereixen