MeL

Management & eLearning

Investigador principal:
Serradell López, Enric
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Educació i TIC, Economia col·laborativa
Centre d’adscripció:
Estudis
  • Aprenentatge en línia, eLearning
  • Educació superior
  • Competències
  • Qualitat en l'educació

L’activitat científica del grup de recerca MeL - Management & eLearning s’ha focalitzat en els punts següents:

  1. Anàlisi de l’eficàcia de les eines docents per al desenvolupament de les competències professionals d’administració i direcció d’empreses en un entorn virtual d’aprenentatge (EVA).
  2. Estudi de quina és l’estratègia de retorn (feedback) personalitzat virtual més eficient.
  3. Anàlisi del grau de satisfacció dels estudiants amb l’aprenentatge en línia (e-learning), tant a les universitats com en la formació en el lloc de treball.
  4. Anàlisi dels determinants de la formació en línia a les empreses.
  5. Anàlisi del perfil competencial dels estudiants i del seu grau d’ocupabilitat.
  6. Estudi del compromís organitzatiu i de la satisfacció en el treball del professorat universitari a temps parcial.

L’e-learning del management

Cerca innovacions docents en les disciplines relacionades amb la direcció d’empreses i l’economia i contrasta la seva eficàcia en els processos d’aprenentatge. En aquest sentit, el grup està obert a la col·laboració amb experts interessats en metodologies docents online, en general, i en la seva aplicació a l’aprenentatge del management, en particular.

El management de l’e-learning

Construeix nou coneixement relacionat amb la gestió d’entitats que ofereixen o utilitzen l’e-learning. Aquestes entitats poden ser tant universitats virtuals com empreses i organitzacions sense ànim de lucre. Els dos focus d’interès es concreten en el següent:

 

a) Aspectes directius i organitzatius de les institucions dedicades a la docència virtual, especialment universitats.

b) L’e-learning a les empreses i les organitzacions: determinants d’ús i condicionants d’èxit

 

En el desenvolupament d’aquesta línia, el grup ofereix la seva col·laboració tant a institucions com a empreses i ONG que vulguin millorar les seves pràctiques de gestió de les activitats formatives online. També són benvinguts els experts que desitgin fer recerca en aquests àmbits.