LES

Laboratori d'Educació Social

Investigador principal:
Ferrer Esteban, Gerard
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Educació i TIC, Ciutat i Comunitat
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
550607, 580104, 580107, 5899, 580102, 630703, 630605, 630203, 630204
ODS:
1 - Fi de la pobresa
4 - Educació de qualitat
5 - Igualtat de gènere
8 - Treball decent i creixement econòmic
10 - Reducció de les desigualtats
3 - Salut i benestar
17 - Aliança per a assolir els objectius
 • Educació
 • Models socioeducatius
 • Xarxes socials
 • Mètodes participatius
 • salut comunitària
 • mètodes de recerca
 • mètodes mixtes, mixed methods
 • innovació docent
 • abandonament
 • antropologia de l'educació
 • sociologia de l'educació
 • teoria social

L'objectiu global del LES és estudiar, analitzar i reflexionar sobre les temàtiques actuals i futures del camp de l'educació social i àmbits afins, a fi d'impactar positivament en l'esfera social i educativa. Per fer-ho, s'adopten un plantejament metodològic mixt i una mirada interdisciplinària que, articulada en la teoria de l'educació i la pedagogia social, l'antropologia i la sociologia, dialoga amb altres disciplines (psicologia, ciències polítiques, etc.).

Les línies de recerca del grup per donar resposta a aquest objectiu estan incloses en tres estrats:

1. Reflexió i desenvolupament de la teoria de l'educació: models d'educació social, pensament pedagògic, pedagogia de la discapacitat, diversitat cultural.

2. Anàlisi de polítiques i pràctiques: institucions socioeducatives i tercer sector, polítiques educatives àmplies i desigualtats educatives, polítiques sociosanitàries i desigualtats socials en salut, formació i inserció sociolaboral, estratègies de prevenció de l'abandonament escolar.

3. Millora de la pràctica professional basada en la recerca acció: assessorament, formació inicial i desenvolupament professional de l'educador, comunitats de pràctica en el camp de l'acció socioeducativa, formació digital crítica dels professionals del camp social, formació del personal sociosanitari, etc.

Models d'educació social

Línia de recerca centrada a reflexionar sobre els models d'acció socioeducativa i el desenvolupament professional de l'educació social.

 

4 - Educació de qualitat 10 - Reducció de les desigualtats 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

Pensament pedagògic i social

Línia de recerca centrada en l'estudi de l'educació i els problemes socials contemporanis des d'una perspectiva interdisciplinària.

 

4 - Educació de qualitat 10 - Reducció de les desigualtats

Polítiques i desigualtats

Anàlisi de les polítiques socioeducatives i la recerca entorn dels seus efectes en les desigualtats educatives. Anàlisi de les polítiques sociosanitàries i les desigualtats socials en salut.

 

4 - Educació de qualitat 10 - Reducció de les desigualtats 16 - Pau, justícia i institucions sòlides 17 - Aliança per a assolir els objectius

Pràctica i desenvolupament professional

Anàlisi de la pràctica professional en el camp de l'educació i del treball social, i recerca sobre els seus efectes. Capacitació i formació digital crítica dels professionals del camp social. Recerca sobre les pràctiques i les estratègies d'inserció sociolaboral, de prevenció de l'abandonament escolar (programes de segona oportunitat, orientació comunitària), de formació en competències digitals, etc.

 

4 - Educació de qualitat 10 - Reducció de les desigualtats 17 - Aliança per a assolir els objectius