NODES

Transdisciplinary research on contemporary social challenges

Investigador principal:
Creus Quinteros, Amalia Susana
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Ciutat i Comunitat, Creativitat i Cultura digital, Educació i TIC
Centre d’adscripció:
Estudis
ODS:
4 - Educació de qualitat
5 - Igualtat de gènere
10 - Reducció de les desigualtats
11 - Ciutats i comunitats sostenibles
16 - Pau, justícia i institucions sòlides
 • ciència, tecnologia i societat
 • co-creació
 • col·lectius vulnerables
 • competència digital i aprenentatge
 • comunicació
 • cultura visual
 • escenaris emergents d'aprenentatge
 • estudis urbans
 • immigració
 • metodologies qualitatives
 • política urbana
 • polítiques d'igualtat
 • polítiques educatives

Nodes és un grup de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya que investiga reptes socials contemporanis des d'una perspectiva transdisciplinària, integrant tres focus d'interès principals: la comunicació, l'educació i l'urbanisme. 

Fem investigació des d'una aproximació crítica, considerant la relació intrínseca entre ontologia, epistemologia, metodologia i ètica, i dissenyant projectes d'investigació que tenen com a element central la participació i la cocreació amb les persones.

 

Diversitat: comprendre les diferents dimensions de la diversitat, el gènere i els processos de visibilitat i invisibilitat, inclusió i exclusió social, posant el focus en la seva configuració en les dinàmiques urbanes, educatives i comunicatives contemporànies.

 

5 - Igualtat de gènere 10 - Reducció de les desigualtats

Ètica: analitzar les pràctiques educatives, urbanes i comunicatives des de la seva dimensió ètica, prestant una atenció especial al paper de les tecnologies en la seva configuració i impacte social.

 

4 - Educació de qualitat 11 - Ciutats i comunitats sostenibles

Polítiques: indagar sobre el paper de les polítiques públiques i els moviments polítics i socials en els àmbits de l'educació, l'urbanisme i la comunicació, per tal de comprendre'n l'impacte en els processos de transformació i canvi social.

 

10 - Reducció de les desigualtats 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

Imaginaris: explorar el paper dels discursos, els mitjans, el disseny, la cultura visual i les cartografies urbanes en la constitució d'imaginaris i pràctiques socials.

 

5 - Igualtat de gènere 10 - Reducció de les desigualtats