KIMO

Knowledge and Information Management in Organizations Research Group

Investigador principal:
Canals Parera, Agustí
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa, Educació i TIC, Governança del coneixement, Salut digital, Tecnologies d'Internet i intel·ligència artificial, Economia col·laborativa
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
5311, 530602, 120318, 120903, 591001
Col·labora amb:
e-Health Center, e-Learn Center
ODS:
11 - Ciutats i comunitats sostenibles
16 - Pau, justícia i institucions sòlides
4 - Educació de qualitat
8 - Treball decent i creixement econòmic
9 - Indústria, innovació i infraestructures
  • Gestió de TI
  • Xarxes socials
  • Organització de la producció
  • Ciència de dades, data science
  • Sistemes d'informació

L’activitat del grup KIMO es porta a terme en l’àmbit de la gestió d’informació i del coneixement a les organitzacions. La recerca del grup es focalitza en aspectes estratègics i organitzatius de la gestió de la informació i del coneixement a partir del desenvolupament de marcs teòrics, l’anàlisi de dades estructurades i de textos, l’anàlisi de xarxes socials, la bibliometria i la cienciometria, la utilització de models de simulació per ordinador i l’estudi en profunditat de casos pràctics, utilitzant tant metodologies quantitatives com qualitatives.

L’enfocament de la recerca del grup KIMO és clarament interdisciplinari i actualment se centra en cinc línies de recerca: gestió estratègica del coneixement; xarxes socials i coneixement; ciència oberta i innovació oberta; intel·ligència competitiva i intel·ligència territorial, i govern obert, transparència i reutilització de la informació.

Xarxes socials i coneixement

Anàlisi del paper de les xarxes socials en els fluxos d’informació i coneixement intraorganitzacionals i interorganitzacionals.

 

Gestió estratègica del coneixement

Estudi del coneixement com a recurs estratègic d’empreses i institucions.

Ciència oberta i innovació oberta

Estudi i anàlisi de les polítiques, la gestió i els processos de la recerca científica i la innovació amb especial èmfasi en la col·laboració entre institucions, empreses i ciutadans

Intel·ligència competitiva i intel·ligència territorial

Estudi del procés de recollida, transmissió, anàlisi i disseminació d’informació rellevant disponible públicament per assolir els objectius d'empreses, institucions i territoris

Govern obert, transparència i reutilització de la informació

Estudi de l'impacte en els processos de gestió d'informació de les directives relacionades amb el govern obert i la transparència