IDENTICAT

Llengua, cultura i identitat en un món global

Investigador principal:
Pujolar Cos, Joan
Àmbit:
Arts i Humanitats
Àmbit d'especialització:
Llengües i cultures
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
570510, 570510, 550402, 590202, 590202, 570103, 570107
ODS:
10 - Reducció de les desigualtats
4 - Educació de qualitat
5 - Igualtat de gènere
8 - Treball decent i creixement econòmic
11 - Ciutats i comunitats sostenibles
  • Sociolingüística
  • Sociolingüística
  • Política
  • Política

IdentiCat és un grup de recerca interdisciplinari de sociolingüistes, historiadors i especialistes en polítiques culturals, literatura, art i estudis culturals. Comparteixen interès en els processos contemporanis de construcció de la identitat i l’articulació de les subjectivitats, amb un focus predominant en la identitat catalana. Exploren com la mobilitat creixent, la terciarització de l’economia, el consumisme i la creació de xarxes digitals provoquen profundes transformacions en la manera com les persones i les institucions articulen el sentit de pertinença a la societat i a les institucions pròpies, i també transforma les maneres en què les persones construeixen les seves subjectivitats per mitjà de l’art, la literatura i altres formes d’expressió. Les línies de recerca actuals són:

  1. Nous parlants, noves identitats: pràctiques i ideologies lingüístiques.
  2. El regionalisme a Catalunya durant el franquisme.

Sociolingüística

Estudi dels usos socials de la llengua catalana.

10 - Reducció de les desigualtats

Planificació lingüística

Anàlisi de les polítiques de promoció del català i gestió del multilingüisme.

10 - Reducció de les desigualtats 4 - Educació de qualitat

Estudis de gènere i sexualitat

Estudi de les identitats sexuals i de gènere en la literatura i la cultura catalanes.

5 - Igualtat de gènere

Literatura catalana

Literatura, cultura i societat a la Catalunya del segle XX.

5 - Igualtat de gènere

Història cultural

Història cultural contemporània de Catalunya.

8 - Treball decent i creixement econòmic 11 - Ciutats i comunitats sostenibles

Història contemporània

Anàlisi dels conflictes socials i polítics durant el franquisme.

8 - Treball decent i creixement econòmic 11 - Ciutats i comunitats sostenibles 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

Gestió cultural

Gestió cultural o del patrimoni.

8 - Treball decent i creixement econòmic 11 - Ciutats i comunitats sostenibles 16 - Pau, justícia i institucions sòlides