I2TIC

Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Investigador principal:
Torrent Sellens, Joan
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa, Salut digital, Tecnologies d'Internet i intel·ligència artificial, Economia col·laborativa
Centre d’adscripció:
Estudis

El grup de recerca i2TIC és un grup transdisciplinar format per professors i investigadors de diferents àmbits de coneixement de les ciències socials que té com a principal objectiu l’estudi de les dimensions laborals, empresarials, econòmiques, socials, ambientals i de salut vinculades amb la transformació digital.

Aquesta anàlisi s’articula a través de cinc principals programes d'investigació:

 

Economia, empresa i transformació digital. 

En aquesta línia s’investiguen els efectes econòmics i empresarials de la transformació digital. Estudiem com les tecnologies digitals, especialment la seva segona onada (robòtica i intel·ligència artificial, data driven-economy, plataformes col·laboratives), transformen l’activitat i els principals resultat empresarials i econòmics (innovació i emprenedoria, productivitat i competitivitat, treball i ocupació, sostenibilitat).

 

e-learning, treball i ocupabilitat.

En aquesta línia s’investiga la relació entre l’aprenentatge on-line i els resultats del treball (ocupació, salaris, ocupabilitat). Explorem com interaccionen la formació virtual, les característiques individuals i l’ocupabilitat dels treballadors.

 

Management sostenible.

Analitzem com l’estratègia, les pràctiques de gestió i el comportament organitzatiu connecten amb la sostenibilitat. Explorem el significat i les dimensions de la gestió sostenible dels recursos humans i investiguem els predictors individuals, grupals, organitzatius i tecnològics que generen un comportament econòmic, social i ambiental sostenible.

 

Salut digital i telemedicina.

En aquesta línia s’investiguen les formes digitals d’atenció sanitària i de prestació de serveis de salut. Estudiem com la salut digital i la telemedicina adopten i transformen les pràctiques dels professionals de salut, l’activitat assistencial, la relació professional-pacient, i els resultats (personals i organitzatius) de les entitats i els sistemes sanitaris.

 

Salut ocupacional i benestar laboral.

En aquesta línia, s’estudia la relació entre treball, salut i benestar laboral.  Investiguem la satisfacció i la qualitat del treball i els riscos psicosocials derivats de l’ús de la tecnologia. Explorem la interacció entre diferents característiques individuals i constructes psicosocials amb les dimensions del benestar laboral i la salut ocupacional.

Economia, empresa i transformació digital.

En aquesta línia s’investiguen els efectes econòmics i empresarials de la transformació digital. Estudiem com les tecnologies digitals, especialment la seva segona onada (robòtica i intel·ligència artificial, data driven-economy, plataformes col·laboratives), transformen l’activitat i els principals resultat empresarials i econòmics (innovació, productivitat, ocupació i competitivitat). 

 

e-learning, treball i ocupabilitat

En aquesta línia s’investiga la relació entre l’aprenentatge on-line i els resultats del treball (ocupació, salaris, ocupabilitat). Explorem com interaccionen la formació virtual, les característiques individuals i l’ocupabilitat dels treballadors.

Management sostenible

Analitzem com l’estratègia, les pràctiques de gestió i el comportament organitzatiu connecten amb la sostenibilitat. Explorem el significat i les dimensions de la gestió sostenible dels recursos humans i investiguem els predictors individuals, grupals, organitzatius i tecnològics que generen un comportament econòmic, social i ambiental sostenible.

  • Sostenibilitat i recursos humans. Organitzacions sostenibles i socialment responsables.
  • Antecedents de la sostenibilitat organitzativa (comportaments i actituds).

Salut digital i telemedicina.

En aquesta línia s’investiguen les formes digitals d’atenció sanitària i prestació de serveis de salut. Estudiem com la salut digital i la telemedicina adopten i transformen les pràctiques dels professionals de salut, l’activitat assistencial, la relació professional-pacient, i els resultats (personals i organitzatius) de les entitats i els sistemes sanitaris.

Salut ocupacional i benestar laboral.

En aquesta línia, s’estudia la relació entre treball, salut i benestar laboral.  Investiguem la satisfacció i la qualitat del treball i els riscos psicosocials derivats de l’ús de la tecnologia. Explorem la interacció entre diferents característiques individuals i constructes psicosocials amb les dimensions del benestar laboral i la salut ocupacional.

  • Qualitat del treball. Predictors, models multidimensionals i efectes socials, econòmics i empresarials de la qualitat del treball (qualitat intrínseca, organització del treball, relacions socials, condicions i intensitat de treball, salut i seguretat, riscos psicosocials, equilibri vida-treball, etc).
  • Benestar laboral. Benestar i consum sostenible. Benestar, rendiment i satisfacció en el treball.  Felicitat laboral.
  • Salut, treball i tecnologia. Estressors laborals. Determinants i conseqüents del tecnoestrès.