GenTIC

Gènere i TIC

Investigador principal:
Sáinz Ibáñez, Milagros
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa, Educació i TIC, Ciutat i Comunitat
Centre d’adscripció:
Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Col·labora amb:
e-Learn Center
ODS:
5 - Igualtat de gènere
8 - Treball decent i creixement econòmic
4 - Educació de qualitat
10 - Reducció de les desigualtats
9 - Indústria, innovació i infraestructures
 • TIC Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • STEAM education
 • STEAM education
 • STEAM education
 • Societat xarxa
 • Polítiques d'igualtat
 • Relacions de gènere

El grup de recerca GENTIC analitza les relacions de gènere que intervenen en el disseny, el desenvolupament i l’ús de les innovacions científiques i tecnològiques, amb un especial èmfasi en les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i els àmbits STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, en la sigla en anglès). Abordem els efectes d’internet i les TIC en diferents aspectes de l’activitat humana des d’una perspectiva de gènere i amb un enfocament interdisciplinari.

El grup està a la vanguardia de la creació i l'avançement de coneixement respecte a la continua importància del gènere com a un principi estructural de las societats contemporanis i de les relacions socials. De aquesta manera, amb la incorporació de la dimension de gènere proporcionem noves perspectives als reptes socials emergents. Adreçem les diferents etapes del cicle de recerca, des de la recerca bàsica fins a les activitats de recerca més aplicades, com per exemple el disseny i avaluació de polítiques d'igualtat, l'elaboració de recomanacions clau, i el desenvolupament de iniciatives RRI i de compromís social.

Educació STEM i gènere

 • La participació i la posició de les dones en l'educació secundària, l'educació superior en general, i més específicament, en l'àmbit STEM.
 • Factors motivacionals relacionats amb l'elecció d'estudis dels nois i de les noies.
 • Anàlisi i comparació de programes d'incentivació de les noies cap a les carreres tècniques.

Ciència, tecnologia i gènere

 • Barreres personals, culturals i institucionals que obstaculitzen el desenvolupament professional de les dones en les institucions de recerca
 • Anàlisi dels estils de vida, la vida personal-familiar i desenvolupament de carrera professional
 • L'impacto de l'avaluació científica en la progressió professional de les dones

Ocupació STEM i gènere

 • Posició i participació de les dones en el mercat laboral STEM.
 • Anàlisi de les trajectories laborals de les dones al llarg del ciclo vital
 • Cultures organitzatives i institucionals, polítiques de gènere i polítiques de diversitat en el sector privat
 • Barreres personals, culturals i institucionals que obstaculitzen el desenvolupament professional de les dones

Polítiques públiques de gènere als àmbits TIC i STEM

 • Anàlisi de les polítiques i iniciatives d’inclusió digital des d’una perspectiva de gènere, i en relació a la inclusió social                                  
 • Polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar i polítiques de l'ús del temps
 • Anàlisi i avaluació de polítiques públiques per a igualtat de gènere
 • Bretxa digital de gènere en l'accés i ús de les TIC

Identitat de gènere i tecnologia

 • Estereotips de gènere vinculats a les professions i l'ús de tecnologia
 • Anàlisi de la importància de gènere en la formació de la identitat
 • La intersecció del gènere amb altres variables estructurals en l’estudi de diferents identitats de gènere