epi4health

Research Group in Epidemiology and Public Health in the Digital Health Context

Investigador principal:
Bosque Prous, Marina
Àmbit:
Ciències de la salut
Àmbit d'especialització:
Salut digital, Tecnologies d'Internet i intel·ligència artificial
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
3202, 3212, 3206, 610505, 3210, 3299, 331499
Col·labora amb:
e-Health Center
ODS:
3 - Salut i benestar
10 - Reducció de les desigualtats
2 - Fam zero
5 - Igualtat de gènere
4 - Educació de qualitat
  • estils de vida
  • eSalut, eHealth
  • hàbits i patrons alimentaris
  • promoció de la salut
  • salut pública
  • avaluació psicomètrica
  • mètodes de recerca
  • nutrició, alimentació i cultura

El grup de recerca interinstitucional epi4Health (Research Group in Epidemiology and Public Health in the Digital Health context) és un grup de recerca emergent reconegut (2021 SGR 01364), que centra la seva recerca en: l'estudi dels comportaments de salut en poblacions especialment vulnerables, com els adolescents i joves, gent gran, persones amb problemàtica social, entre d’altres; l'anàlisi de les desigualtats socials en salut i els determinants de la salut, tant individuals com contextuals, que influeixen sobre els comportaments de salut d’aquestes poblacions; la detecció de necessitats en salut i el disseny i l'avaluació d'intervencions de salut; i l'ús de l'eSalut i les TIC per capacitar les persones per canviar els seus comportaments relacionats amb la salut per prevenir malalties cròniques.

Comportaments relacionats amb la salut en adolescents

Aborda l'estudi dels comportaments i les necessitats relacionades amb la salut, així com els factors determinants de la salut en les persones adolescents i joves.

3 - Salut i benestar 10 - Reducció de les desigualtats 5 - Igualtat de gènere

Desigualtats socials en salut i els determinants de la salut, tant individuals com contextuals

 

3 - Salut i benestar 10 - Reducció de les desigualtats

Disseny, implementació i avaluació de serveis de telemedicina per millorar el tractament i la qualitat de vida de les persones i l’eficiència dels serveis de salut

La telemedicina ofereix serveis assistencials quan els pacients i els proveïdors sanitaris es troben en diferents ubicacions mitjançant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). L'objectiu principal de la telemedicina és millorar la salut de les persones i les comunitats mitjançant l'intercanvi d'informació digital útil per a diversos objectius, com ara la prevenció de malalties, el diagnòstic, el seguiment, el tractament, l'educació dels proveïdors de salut i la recerca. No obstant, el seu ús en la pràctica clínica diària és encara limitat. És essencial identificar les limitacions, trobar enfocaments per superar-les i crear una estructura raonable per implementar i utilitzar un servei de telemedicina amb èxit.

3 - Salut i benestar 4 - Educació de qualitat 10 - Reducció de les desigualtats 17 - Aliança per a assolir els objectius

Influència de l'alimentació i activitat física en la prevenció de diferents malalties

3 - Salut i benestar 2 - Fam zero

Efecte de la dieta i l'exercici físic en la salut i el rendiment esportiu

3 - Salut i benestar 2 - Fam zero

Avaluació del biaix en instruments i intervencions

3 - Salut i benestar 10 - Reducció de les desigualtats

Salut mental, consum de substàncies psicoactives i addiccions comportamentals

Estudi de l'epidemiologia del consum d'alcohol, tabac i altres drogues, així com de les addiccions comportamentals. 

3 - Salut i benestar 10 - Reducció de les desigualtats

Aplicacions de la realitat virtual (VR) en el sector de la salut

Desenvolupaments i aplicacions de simulació en realitat virtual i eines de videojocs en la medicina (cirurgia, psiquiatria, formació, etc.).

3 - Salut i benestar 4 - Educació de qualitat 9 - Indústria, innovació i infraestructures 10 - Reducció de les desigualtats

Determinants, caracterització i resultats dels usos personals i organitzatius de les TIC

Comprendre els factors que expliquen l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per part dels professionals de la salut, i el rang d'interconnexió entre les pràctiques clíniques i els dispositius digitals i formes d'informació, així com les formes en què s'utilitzen en la vida privada de les persones.

3 - Salut i benestar 4 - Educació de qualitat

Determinants del benestar a la societat del coneixement

Aquesta línia d’investigació pretén analitzar les noves fonts del benestar a la societat del coneixement.

3 - Salut i benestar 1 - Fi de la pobresa 4 - Educació de qualitat 5 - Igualtat de gènere 10 - Reducció de les desigualtats