eHealth Lab

eHealth-TransLab Research Group

Investigador principal:
Carrion Ribas, Carme
Àmbit:
Ciències de la salut
Àmbit d'especialització:
Salut digital
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
3212, 3210, 3210, 631009, 630707
Col·labora amb:
e-Health Center
ODS:
3 - Salut i benestar
4 - Educació de qualitat
9 - Indústria, innovació i infraestructures
17 - Aliança per a assolir els objectius
  • Promoció de la salut
  • TIC Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  • Qualitat de vida
  • Salut pública
  • Salut comunitària

eHealth Lab és un grup de recerca interdisciplinari que focalitza l’activitat entorn del disseny, la implantació i l’avaluació de diverses solucions digitals que volen millorar l’eficàcia, l’eficiència i la seguretat de diferents intervencions adreçades tant a professionals de la salut, com a pacients i ciutadans sans. La promoció de la salut i la prevenció de malalties mitjançant solucions digitals també és un objectiu clar del grup.

Desenvolupament, promoció i avaluació de l’ús de la tecnologia en la promoció, la prevenció i l’abordatge integral de patologies cròniques

Duem a terme projectes de recerca que tenen com a objectiu dissenyar, promoure i avaluar intervencions en salut electrònica (eHealth) basades en el millor indicador científic existent per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de les persones afectades de malalties cròniques.

3 - Salut i benestar 9 - Indústria, innovació i infraestructures

Desenvolupament i avaluació d’estratègies i intervencions basades en les TIC adreçades a millorar la qualitat de vida i el benestar en l’àmbit comunitari i laboral

Desenvolupem models i eines adreçats a promocionar i millorar la salut i la qualitat de vida de les persones en el seu àmbit comunitari i laboral des d’una perspectiva psicosocial.

3 - Salut i benestar

Disseny de models teòrics i d’eines d’avaluació de les intervencions en salut

Basant-nos en els indicis existents i en els que nosaltres mateixos generem mitjançant la recerca, dissenyem eines i models que permetin avaluar l’eficàcia, l’efectivitat i la seguretat de les intervencions en salut electrònica (eHealth). És un tema que encara no està resolt i cal generar eines noves, fer-ne la prova pilot i optimitzar-les per tal que les intervencions en salut electrònica que s’implantin siguin sempre les que aporten valor a les persones i al sistema sanitari.

9 - Indústria, innovació i infraestructures

Desenvolupament de noves metodologies d’intervenció en problemes de salut predominants

Aprofitem les possibilitats que ens ofereix la tecnologia per a aplicar-les a l’abordatge integral dels problemes de salut més predominants actualment, per tal d’apoderar tant els pacients i els ciutadans, com els mateixos professionals.

9 - Indústria, innovació i infraestructures