DigiBiz

Digital Business Research Group

Investigador principal:
Rodríguez Ardura, Inma
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Governança del coneixement, Economia col·laborativa, Societat en xarxa, Educació i TIC
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
531105, 531211, 531104, 120706, 1101, 5304, 5306, 5311
Col·labora amb:
e-Learn Center
ODS:
4 - Educació de qualitat
5 - Igualtat de gènere
8 - Treball decent i creixement econòmic
17 - Aliança per a assolir els objectius
 • Transformació digital
 • Treball i relacions laborals
 • Experiència del consumidor
 • Aprenentatge en línia, eLearning
 • Economia de plataformes
 • Tecnologies digitals
 • Direcció de recursos humans
 • abandonament
 • adopció de noves tecnologies
 • anàlisi multivariant
 • comerç electrònic
 • comerç electrònic social
 • comportament del consumidor
 • desenvolupament econòmic
 • direcció d'empreses
 • direcció de recursos humans
 • economia col·laborativa
 • economia de plataformes
 • emprenedoria
 • màrqueting digital
 • transformació digital
 • Wikipedia
 • xarxes socials

El grup de recerca DigiBiz (Digital Business Research Group) es situa a l’avantguarda de la investigació sobre els processos de transformació del negoci digital. La recerca del grup ha guanyat una reputació internacional, influencia les pràctiques de negoci digital i contribueix de manera important al desenvolupament de nous marcs teòrics.

DigiBiz aglutina acadèmics, directius i emprenedors per a investigar conjuntament aspectes clau en negoci digital i els seus vincles amb el consumidor en línia. Està acreditat com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Màrqueting digital i comportament del consumidor

La recerca de DigiBiz en màrqueting digital i comportament del consumidor analitza tant estratègies efectives de màrqueting digital i e-retailing com les experiències immersives dels consumidors connectats i els seus efectes en màrqueting. Això es tradueix en estudis sobre:

 • Estratègies d’e-retailing, cocreació de valor i acompliment de la marca en el comerç electrònic.
 • Adopció i màrqueting d’innovacions tecnològiques per al comerç electrònic.
 • Interrelacions entre les experiències immersives dels consumidors connectats –inclosa la sensació de presència virtual, els episodis de flux i la imatgeria mental en línia– i el seu compromís (engagement) i lleialtat a la marca.

Transformació digital i direcció de persones

La recerca de DigiBiz en transformació digital i direcció de persones analitza com la digitalització de les organitzacions impacta tant sobre la direcció de persones (la funció de recursos humans, l’activitat directiva) com sobre les persones treballadores com a individus. Això es concreta en investigacions sobre:

 • L’impacte de la digitalització sobre el benestar i la salut de les persones treballadores.
 • La reacció de les persones davant l’automatització.
 • L’adopció del teletreball a les empreses.
 • La digitalització de la funció de direcció de persones.
 • El rol de la direcció de persones en la transformació digital de les organitzacions.
 • L’aprenentatge online.

Capacitació financera i comportament emprenedor

La recerca de DigiBiz en capacitació financera i comportament emprenedor estudia la influència de la capacitació financera en la disposició a crear una empresa, les diferències de gènere en les estratègies d’alfabetització financera i el comportament financer, i com s’articula la construcció retòrica i de gènere de les narratives emprenedores i de transformació digital. Amb tot això s’estudien:

 • L’alfabetització financera, les diferències de gènere i el comportament financer.
 • Educació financera i participació als mercats financers.
 • Els processos de decisió i els comportaments dels emprenedors en milieus d’innovació.
 • La construcció retòrica i internacional de narratives emprenedores.

Plataformes digital multilaterals i entre iguals

La recerca de DigiBiz sobre plataformes digitals multilaterals i entre iguals analitza com aquestes plataformes creen valor, quines implicacions tenen les seves activitats per al sector productiu i els consumidors, les externalitats potencials que se’n deriven, i les necessitats de marcs reguladors sobre la seva actuació.