CoSIN3

Complex Systems @ IN3

Investigador principal:
Borge Holthoefer, Javier
Àmbit:
Tecnologies de la informació i la comunicació
Àmbit d'especialització:
Tecnologies d'Internet i intel·ligència artificial, Societat en xarxa, Ciutat i Comunitat
Centre d’adscripció:
Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Codis UNESCO:
120710, 120903, 1209, 1209, 120911, 120326
Col·labora amb:
e-Health Center
ODS:
11 - Ciutats i comunitats sostenibles
9 - Indústria, innovació i infraestructures
10 - Reducció de les desigualtats
3 - Salut i benestar
  • Xarxes complexes
  • Mètodes d'anàlisi computacional
  • Ciència de dades, data science
  • Xarxes socials
  • intel·ligència artificial

El grup Complex Systems de l’IN3 (CoSIN3) centra la seva recerca en el descobriment dels mecanismes subjacents en els sistemes complexos en xarxa. Aquest tipus de recerca té un caire bàsic i un altre d’aplicat, i pivota sobretot (però no exclusivament) sobre dos pilars:

  1. La ciència social computacional (CSS), una nova disciplina que pot oferir mètodes i models de gran potència (sobretot a partir dels sistemes complexos), grans bases de dades, algoritmes i potència de càlcul (informàtica i ciència de dades), i un marc conceptual per a interpretar els resultats (ciències socials).
  2. La ciència urbana: estudi dels comportaments emergents a partir del conjunt de capes entrellaçades d’interacció personal, xarxes infraestructurals (comunicació, transport, energia), usos del sòl, qualitat de l’aire, etc. que trobem als sistemes urbans.

Aquest grup de recerca UOC forma part del grup de recerca SGR "Artificial Intelligence for Human Well-being - Complex Systems at IN3”, amb referència "2021 SGR 01367".

Ciència urbana

La ciència urbana aborda el sistema urbà com un tot —capes entrellaçades d'interacció personal, xarxes d'infraestructures (comunicació, transport, energia), usos del sòl, qualitat de l'aire, etc. Per això, aprofita les eines de sistemes complexos i de dades massives (big data) per afrontar reptes interdisciplinaris, ja sigui en una aproximació teòrica (dinàmiques urbanes, trànsit) o aplicada (gestió de l'espai públic, medi ambient, etc.).

11 - Ciutats i comunitats sostenibles

Ciència bàsica

Un dels papers clau en l'àmbit de sistemes complexos és el desenvolupament de noves metodologies i models, sense que, inicialment, pertanyin a un àmbit d'aplicació concret. En aquesta línia, el grup treballa en la ciència bàsica (en contrast amb les altres dues línies, més aplicades).