BDLab

Behavioural Design Lab

Investigador principal:
Armayones Ruiz, Manuel
Àmbit:
Ciències de la salut
Àmbit d'especialització:
Salut digital
Centre d’adscripció:
eHealth Center
Codis UNESCO:
631009, 630707, 611418, 610607
ODS:
3 - Salut i benestar
  • Qualitat de vida
  • TIC Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  • Mitjans de comunicació socials
  • Psicologia de la salut

El grup de recerca PSiNET (Psicologia, Salut i Xarxa) té com a objectiu principal l’estudi dels aspectes psicològics vinculats a l’ús de les TIC en relació amb la salut i la qualitat de vida de les persones, i també de les diferents aproximacions a l’ús d’internet per a millorar el coneixement i promoure els processos d’atenció a la salut i la malaltia.

Treballem amb poblacions diferents (per exemple, malalties minoritàries, dolor crònic, infants adolescents, persones grans), des de la perspectiva professional i del ciutadà (per exemple, ePacient, associacions de malalts, intervencions TIC), en contextos diferents (per exemple, esport, educació) i abordant aspectes organitzacionals i personals (per exemple, com l’ús de les TIC afecta els processos cognitius).

Amb una clara vocació de servei a la comunitat, PSiNET aporta als professionals, als investigadors i a la societat en general la seva mirada psicològica en l’ús de les TIC en l’àmbit de la salut.

El grup PSiNET compta amb el Behavior Design Lab que té l'objectiu de  descriure i comprendre els principis, models i tècniques que afavoreixen el canvi en el comportament a través de les TIC, tant en l’àmbit de la salut individual com en l’àmbit de la salut pública.

Perfil de l’usuari@ de salut a la Xarxa

L’objectiu és conèixer l’usuari/a de salut a la xarxa amb relació al seu perfil, l’estil de vida que té, els objectius de la cerca d’informació sobre salut, el grau de confiança i satisfacció respecte a la informació que troba, l’ús d’aquesta informació, etc.

3 - Salut i benestar

Promoció de la Salut a través de la Xarxa

Ús de lla xarxa com a entorn d'anàlisi, disseny i implementació d'intervencions per a la promoció de la salut i la qualitat de vida de les persones.

3 - Salut i benestar