ALTER

Crisi, alteritat i representació

Investigador principal:
Brasó Broggi, Carles
Àmbit:
Arts i Humanitats
Àmbit d'especialització:
Llengües i cultures
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
550402, 720701, 720701, 550602, 550404
ODS:
10 - Reducció de les desigualtats
4 - Educació de qualitat
11 - Ciutats i comunitats sostenibles

La recerca dels membres d’ALTER se centra en l’estudi d’un ampli ventall de processos i fenòmens interculturals, comparatius i transnacionals especialment vinculats amb l’Àsia oriental des d’una perspectiva multidisciplinària. La recerca del grup treballa amb conceptes clau com alteritat, crisi, modernitat, discurs, colonialisme i postcolonialisme, transnacionalisme i globalització.

Aquesta recerca es basa en dos principis fonamentals: a) ètic; el grup vol defensar, exercir i reflexionar sobre la base d’un comparatisme plural i transnacional, localment divers i específic, que superi barreres, preconcepcions i jerarquies d’àrea geogràfica; b) metodològic: el grup investiga a partir de les noves aproximacions i reflexions de la literatura comparada, la història i la filosofia.
 
ALTER va néixer l’any 2009 en els Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Última modificació: 28/5/2021

Representacions de l’Àsia Oriental en el món contemporani

L’objectiu d’aquesta línia de recerca és analitzar els canvis en la circulació de representacions de l’Àsia Oriental a Occident en múltiples àmbits i disciplines des d’un punt de vista teòric i/o centrats en estudis de cas específics: anàlisi de representacions en els media, en la literatura, en el cinema, en la publicitat, etcètera.

10 - Reducció de les desigualtats

Global Studies, història i literatura

Aquesta línia de recerca pretén reflexionar de manera crítica sobre el significat i el potencial de l’impacte de la globalització en els discursos produïts des del món acadèmic en disciplines humanístiques com la literatura i la història.

4 - Educació de qualitat

Història intel·lectual a l’Àsia Oriental

Aquesta línia vol investigar el desenvolupament de la història intel·lectual d’Àsia Oriental tot contemplant l’anàlisi de les tradicions filosòfiques i religioses d’arrel asiàtica i els contactes i influències mútues amb Europa durant les etapes de transformació de l’època moderna i contemporània.

Sinophone Studies i Taiwan Studies

Aquesta línia investiga els fenòmens culturals que es produeixen en contextos sinòfons arreu del món, amb un èmfasi especial en el cas de Taiwan.