AID4So

Artificial Intelligence and Data for Society

Investigador principal:
Kaltenbrunner, Andreas
Àmbit:
Tecnologies de la informació i la comunicació
Àmbit d'especialització:
Tecnologies d'Internet i intel·ligència artificial, Societat en xarxa, Llengües i cultures, Creativitat i Cultura digital
Centre d’adscripció:
Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Codis UNESCO:
1203, 120304, 630707, 6308, 570104
 • anàlisi de dades
 • aprenentatge automàtic, machine learning
 • aprenentatge profund, deep learning
 • ciència de dades, data science
 • ciència social computacional
 • dades massives, bigdata
 • dades obertes
 • humanitats digitals
 • intel·ligència artificial
 • xarxes socials
 • xarxes complexes
 • Wikipedia
 • processament del llenguatge

El grup AI and Data for Society (AID4So) es centra tant en el desenvolupament de nous mètodes en Intel·ligència Artificial (IA) , Aprenentatge Automàtic i Analítica de Big Data com en la seva aplicació per resoldre qüestions de recerca en l'àmbit de les Ciències de Dades, Ciències Socials Computacionals i les Humanitats Digitals. El grup posa l'ésser humà al centre del seu esforç de recerca i, per tant, se centra en l'estudi i l'ús de mètodes ètics, sostenibles i explicables en IA i aprenentatge automàtic.

Recerca teòrica en IA i Aprenentatge Automàtic: Treballem en la millora i desenvolupament de nous mètodes en IA i Aprenentatge Automàtic. Ens centrem especialment en mètodes explicables en generació i classificació de textos, detecció de credibilitat de la informació i noves tècniques de representació en xarxes neuronals per a grafs.

Recerca aplicada en Ciència de Dades: utilitzant mètodes d'última generació de les ciencias computacionales, la IA i l'aprenentatge automàtic, treballem en problemes de ciència de dades on especialment pretenem aprofundir en la nostra comprensió del comportament humà, a nivell individual, grupal i social i tant en el món digital com fora de línia.

5 - Igualtat de gènere 13 - Acció climàtica 16 - Pau, justícia i institucions sòlides 10 - Reducció de les desigualtats