CARE RESPITE, S.L

Caring for the Caregiver

Caring for the Caregiver

Sector :
Salut - eHealth
Tipologia :
Spin-Offs

CARE RESPITE, S.L logo

Care Respite és una spin-off de la UOC.

El seu principal producte és un sistema de monitoratge intel·ligent adreçat a les persones que tenen cura d’una persona amb dependència.

Ha estat desenvolupat per investigadors del Centre de Visió per Computador (CVC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), juntament amb l’empresa Acceplan.

La spin-off va ser promoguda el 2016, entre d’altres, per Xavier Baró Solé, investigador de la UOC pertanyent al grup de recerca AIWELL.

Està especialitzat en el camp de la visió per computador, concretament en el reconeixement facial d’objectes i la comprensió general d’escenaris.

La tecnologia Care Respite es basa en aquestes capacitats.

Es tracta d’un dispositiu basat en tecnologia de visió per computador i intel·ligència artificial que permet capturar imatges de la persona dependent, analitzar-ne la situació i la posició i, en cas de percebre una situació de risc, activar un sistema per avisar immediatament el cuidador.

El sistema capta senyals de profunditat i àudio, de manera que mantindrà l’anonimat visual, a qualsevol habitació.

El producte analitza aquests senyals per detectar situacions de risc, com ara caigudes o accions fora de la normalitat, i activa un sistema d’avisos.

Així, els cuidadors, mitjançant una aplicació a través dels seus mòbils, es convertiran en usuaris que podran rebre les alarmes, personalitzar el sistema i visualitzar a distància el comportament detectat.

L’augment global de l’esperança de vida i l’envelliment demogràfic en el món estan generant una incidència cada vegada més gran de malalties relacionades amb l’edat i una demanda de cures a llarg termini.

El 80 % de les necessitats de cures les atenen les famílies, que, al costat dels centres gerontològics i les residències de gent gran, són els principals clients d’aquesta solució.

Carerespite_Casos d`Exit

Public Nursing Homes (Agreement with Barcelona Municipal Institute of Social and Health Services of Barcelona, IMSS).

(Agreement with PAMEM, in charge of Primary Care Centres in Barcelona).

Xavier Baró

93210213

xbaro@uoc.edu