Care Respite

El sistema Care Respite està format per una càmera vinculada a un programari d’alertes que permet identificar situacions de perill en persones amb dependència, i alertar els cuidadors.

Sistema e-health de monitoratge remot de persones dependents que millora les eines de suport dels cuidadors.

Sector :
Salut - eHealth
Centre :
Estudis
Tipologia :
Solucions Tecnològiques

Care Respite logo

El sistema Care Respite està format per una càmera vinculada a un programari d’alertes que permet, mitjançant visió artificial, identificar situacions de perill en persones amb dependència, i alertar els cuidadors per tal de posar-hi solució.

Care Respite permet visualitzar i verificar el motiu de la incidència i comunicar els cuidadors amb la persona dependent, mitjançant l’opció de veu direccional.

Es tracta d’un sistema de fàcil instal·lació i configuració: es col·loca la càmera al lloc que es consideri oportú i es seleccionen les opcions d’avís en el dispositiu mòbil i el sistema està llest per a ser utilitzat.

Care Respite ofereix als cuidadors de persones en situació de dependència una millora en la distribució del seu temps d’atenció. Aquest sistema permet l’optimització del temps, ja que els cuidadors poden fer altres tasques amb la tranquil·litat de poder verificar la situació de la persona dependent en qualsevol moment.

A més, saben que rebran un avís en cas que es produeixi una situació de perill. Per tant, utilitzant Care Respite s’optimitza el temps de dedicació garantint que la persona dependent estarà permanentment atesa.

És un sistema adaptable a qualsevol dispositiu mòbil amb possibilitat d’enviar avisos a diversos receptors. D’altra banda, és un sistema no invasiu que preserva la intimitat de les persones amb dependència i la de les persones que els acompanyen.

Aquest sistema de monitoratge és idoni per a centres de dia, residències de gent gran, hospitals i, especialment, per a l’ús particular de cuidadors de persones dependents.