TAXBUSINESS

Fiscalitat, relacions laborals i empresa

Investigador principal:
Delgado García, Ana María
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Dret, Política i Internet
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
560506, 560503, 560599
ODS:
8 - Treball decent i creixement econòmic
10 - Reducció de les desigualtats
1 - Fi de la pobresa
  • Relacions laborals
  • Benestar laboral sostenible
  • Empresa saludable
  • Empresa saludable
  • Política
  • Política
  • Tributació
  • Treball i relacions laborals

El grup Fiscalitat, relacions laborals i empresa està integrat per un conjunt interdisciplinari de professors de Dret i empresa especialitzats en diversos temes fiscals, mercantils i laborals, que tenen una experiència de treball en comú. Cal destacar les publicacions editades, el finançament obtingut en nombrosos projectes competitius, l’àmplia participació en jornades, seminaris i congressos, l’organització d’aquest tipus d’actes, la capacitat formativa del grup i la presència dels membres del grup en una oferta variada de programes de doctorat i màsters.

El tema principal de treball és l’anàlisi de la interrelació entre la fiscalitat, les relacions laborals i el marc jurídic de les empreses.

Impacte de la fiscalitat en l’Estat del benestar

Despesa Social, imposició sobre la renda i el consum, instruments de previsió social.

Administració tributària electrònica

Informació i assistència tributaria i procediments tributaris telemàtics; comerç electrònic.

Règim jurídic de les relacions laborals i de les prestacions socials

Marc legal jurídic laboral i contingències i protecció social.

Procediments i obligats tributaris

Aplicació dels tributs, contribuents i altres obligats tributaris.

Dret del treball i de la Seguretat Social i Internet

Noves tecnologies, drets fonamentals laborals i administració social electrònica.

Règim jurídic de l'empresa

Marc legal de l’empresa i els empresaris. Creació i manteniment de les empreses; nous models de negoci; innovació i empreneduria; comerç electrònic.