SUMAT

Sustainability, Management and Transport Research Group

Investigador principal:
Suau Sánchez, Pere
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa, Ciutat i Comunitat, Governança del coneixement, Economia col·laborativa, Tecnologies d'Internet i intel·ligència artificial
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
531109, 531102, 531104, 530704, 531212, 630706
ODS:
12 - Consum i producció responsables
17 - Aliança per a assolir els objectius
5 - Igualtat de gènere
9 - Indústria, innovació i infraestructures
  • Organització de la producció
  • Transport
  • Models sostenibles, sostenibilitat

L'objectiu principal del grup de recerca Sustainability, Management and Transport (SUMAT) és l'anàlisi de la intersecció entre la gestió de les empreses i la sostenibilitat, especialment en l'àmbit del transport i la logística.

Des del punt de vista de la sostenibilitat, l'objectiu és entendre quins són els aspectes que permeten que les empreses siguin sostenibles i trobar les qüestions clau generadores de sostenibilitat des d'un punt de vista ambiental, econòmic i social. Des de la perspectiva de la gestió, l'objectiu és l'anàlisi de les decisions executives pel que fa als aspectes estratègics, de recursos (financers, tecnològics i humans) i ètics que permeten que les organitzacions operin amb èxit. La intersecció entre gestió i sostenibilitat es completa amb una tercera intersecció amb les àrees específiques de coneixement aplicat del grup, que inclouen, entre altres, la gestió responsable, les finances i la gestió del risc, el transport, la logística i l'aviació.

La fortalesa del grup és la multidisciplinarietat, atès que combina les diferents disciplines d'origen dels seus membres: l'enginyeria, la geografia, el dret i la gestió. A més, l'enfocament de la recerca és altament aplicat, ja que diversos membres del grup tenen una experiència àmplia en el món privat, les empreses públiques i la consultoria independent.

 

 

Gestió responsable del talent i la diversitat a les organitzacions

En l'àmbit de l'organització i els recursos humans, es planteja aportar coneixement en tot el que millori la gestió de la diversitat enles organitzacions, per fomentar una gestió responsable socialment. Es concreta en plans de carrera, gestió del talent i plans d'igualtat, però també es plantegen solucions a mida per a cada organització segons el moment en què es troba i les seves necessitats de creixement..

 

Avaluació del risc i finances sostenibles

En l'àmbit de la innovació en finances, la recerca se centra en l'avaluació del risc mitjançant l'opció real de preus i l'avaluació de béns sostenible.

Gestió en ciutats, transport i logística

Ciutats intel·ligents. Infraestructures de transports i serveis urbans.

Modelització de xarxes i estimació dels impactes territorials, econòmics i socials. Gestió de la cadena de subministrament, des de l'aprovisionament fins als processos logístics d'última milla.

Sistemes logístics sostenibles i de mobilitat urbana basats en l'economia col·laborativa

Gestió en aviació

Recerca en transport aeri, especialment dels aspectes comercials de la gestió de les companyies aèries i els aeroports. El focus se situa en la integració dels aspectes de gestió i lideratge relacionats amb els elements econòmics i financers, estratègics, de planificació, de desenvolupament de negoci, de transformació digital i impacte de la tecnologia, d'operacions, de màrqueting, de comercialització i distribució, i de sostenibilitat econòmica i ambiental.