SMARTLEARN

SmartLearn research group

Investigador principal:
Caballé Llobet, Santi
Àmbit:
Tecnologies de la informació i la comunicació
Àmbit d'especialització:
Tecnologies d'Internet i intel·ligència artificial, Educació i TIC
Centre d’adscripció:
Estudis
Col·labora amb:
e-Learn Center, e-Health Center
  • Aprenentatge en línia, eLearning
  • Canvi educatiu impulsat per les TIC
  • Sistemes d'informació en e-learning
  • Avaluació en línia, e-assessment

L’activitat de recerca i innovació del grup SmartLearn se centra en l’ús intensiu de les tecnologies de la comunicació i la informació per a millorar i potenciar l’aprenentatge en línia (e-learning) en les formes múltiples que té i des d’una perspectiva multidisciplinària amb el propòsit de promoure:

  • La conceptualització dels sistemes d’aprenentatge en línia des de la perspectiva pedagògica.
  • L’aplicació de models i metodologies de l’enginyeria i tecnològics.
  • El prototipatge i la integració en sistemes reals d’aprenentatge en línia (LMS).
  • L’explotació en entorns de formació virtuals en els àmbits acadèmics de la salut (salut electrònica o eHealth).

L’objectiu final del grup és investigar per a donar resposta als requisits exigents i canviants dels sistemes i serveis d’aprenentatge en línia actuals i de pròxima generació.

Aquest grup de recerca UOC forma part del grup de recerca SGR "DIMMON EDTECH”, amb referència "2021 SGR 01383".

Integració d’agents conversacionals i analítica de l’aprenentatge en cursos en línia oberts i massius

Aquesta recerca farà ús d’agents conversacionals (AC) per a guiar i assistir el diàleg estudiantil utilitzant el llenguatge tant en escenaris individuals com en escenaris col·laboratius. S’espera que integrant els AC en cursos oberts en línia i massius per a fomentar la interacció entre iguals en grups de discussió augmentarà considerablement la implicació i el compromís d’estudiants en línia (i consegüentment, reduir l’índex d’abandó dels cursos). A més, aquesta línia de recerca utilitzarà tècniques d’anàlisi de l’aprenentatge, com a mètode per a assistir en l’orquestració dels professors i l’aprenentatge dels estudiants durant els cursos oberts en línia i massius amb l’avaluació de la interacció i la participació dels estudiants.

Educació de TIC mitjançant l’avaluació formativa, l’analítica de l’aprenentatge i la ludificació

L’objectiu principal d’aquesta línia de recerca és dissenyar i crear un conjunt d’eines i serveis d’aprenentatge en línia per a assistir en el procés d’aprenentatge en graus universitaris en el camp de les TIC. Els beneficis esperats tindran una repercussió en els estudiants (millora de l’experiència educativa, una major participació i rendiment, un índex d’abandó més baix) i en els docents, directors i coordinadors acadèmics (recursos per a monitoritzar un curs, prendre decisions i fer prediccions).

Eines d’aprenentatge en línia de consciència emocional multimodals

Aquesta línia de recerca té l’objectiu de millorar plataformes d’aprenentatge en línia existents desenvolupant eines i serveis que permeten la detecció i la representació de les emocions dels estudiants, i també l’adaptació de l’aprenentatge basat en l’emoció i la retroacció afectiva. Per aquesta finalitat, la recerca aplicarà nous models de detecció d’emocions a dades multimodals riques recollides utilitzant canals d’última generació, sensors avançats i interfícies adaptatives innovadores. Els resultats de la recerca demostraran un impacte positiu de l’aprenentatge en línia amb consciència emocional en la disminució dels índexs d’abandó, l’augment de satisfacció i la millora del rendiment d’aprenentatge, cosa que fa que l’aprenentatge esdevingui una experiència molt més positiva.

Informàtica al núvol, de clústers i distribuïda per a l’aprenentatge en línia

Aquesta tècnica de recerca utilitzarà capacitats informàtiques intensives de la informàtica al núvol, de clústers i distribuïda per a l’aprenentatge en línia per tal d’integrar enfocaments adaptatius i personalitzats capaços d’identificar els requeriments dels estudiants (utilitzant intel·ligència artificial i tècniques de mineria de dades), construir models d’usuari basats en els patrons de navegació en campus virtuals, monitoritzant de manera intel·ligent el progrés per a proporcionar assessorament significatiu tant a estudiants com a professors, entre altres.

Models d’informació per a millorar la seguretat en l’aprenentatge en línia

Aquesta línia de recerca se centra en la incorporació de propietats de seguretat de la informació i serveis en l’aprenentatge en línia. L’objectiu principal és dissenyar solucions de seguretat innovadores basades en enfocaments metòdics per a proporcionar als dissenyadors i directors d’aprenentatge en línia directrius per a aportar seguretat a l’aprenentatge en línia. Aquestes directrius inclouen tots els processos implicats en el disseny i la gestió de l’aprenentatge en línia, com l’anàlisi de la seguretat, el disseny d’activitats d’aprenentatge, la detecció d’accions anòmales i el processament de dades de fiabilitat

Integrar sistemes d’intel·ligència de negoci i d’analítica de l’aprenentatge per a crear sistemes d’informació analítica global per a universitats

Aquesta línia de recerca considera i combina els sistemes d’analítica de l’aprenentatge i d’intel·ligència de negoci per a crear sistemes d’informació analítica institucionals i transversals per a universitats. L’objectiu és demostrar que el desenvolupament de sistemes d’informació analítica a les universitats és un gran repte per a la recerca de sistemes de la informació, mostrant els beneficis de fer-ho integrant tots dos enfocaments i desenvolupant sistemes d’informació analítics per a universitats que utilitzen aquest enfocament global.