realTIC-UOC

Recerca en ensenyament i aprenentatge de llengües amb tecnologies de la informació i la comunicació

Investigador principal:
Appel, Marie Christine
Àmbit:
Arts i Humanitats
Àmbit d'especialització:
Educació i TIC
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
5701, 570111, 570507, 58, 580107
Col·labora amb:
e-Learn Center
ODS:
4 - Educació de qualitat
  • aprenentatge de llengües
  • comunicació
  • gamificació, joc
  • TIC Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  • psicologia de l'educació
  • aprenentatge col·laboratiu en línia
  • innovació docent

Els investigadors del grup estem interessats en la recerca de l'ús de les TIC en l'ensenyament de llengües estrangeres. Concretament, estudiem, per una banda, el desenvolupament de la competència comunicativa digital en diferents entorns del món educatiu en línia i la seva interacció amb elements de l'engagement (per exemple, la motivació, les emocions, la socialització); i, per l'altra, els processos didàctics que genera l'ús de les TIC en l'ensenyament de llengües en diversos entorns virtuals d'aprenentatge, amb una atenció especial a les aules virtuals del Centre d'Idiomes Moderns de la UOC, però també a través d'altres possibles modalitats semipresencials que utilitzen les TIC.

Els espais d'interès inclouen espais formals i informals, i cursos tancats o oberts com els Massive Online Open Courses (MOOC). Igualment, tenim un interès en la formació del professorat de llengües dins dels espais mencionats aquí prèviament. Finalment, i en línia amb l'interès que tenim en l'engagement, també participem en diversos projectes de gamificació i de didàctica.

 

 

 

Virtual exchange and online teacher training

En el marc contextual del projecte europeu PENSA, investiguem el desenvolupament de l'autonomia de l'aprenentatge i la ciutadania global en intercanvis de col·laboració virtual (virtual exchange). També seguirem una línia de formació de professorat en l'ensenyament en línia i/o híbrid/hyflex per a la coordinació i el disseny de virtual exchange. En aquesta línia s'emmarca també el treball de la doctoranda Dunia Martínez Fortuny, inscrita en el programa de doctorat d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC i dirigit per la Dra. Christine Appel

 

4 - Educació de qualitat

Gamificació

En el context del projecte d'R+D GamiTIC, hem dissenyat un estudi de gamificació de l'error i la relació amb l'engagement dels estudiants. Hem recollit dades a les aules d'anglès i francès del Centre d'Idiomes Moderns de la UOC . Amb aquestes dades volem donar resposta a preguntes de gamificació i de les tres dimensions de l'engagement: behavioural, cognitive i emotional.

També portarem a terme una recollida de dades sobre gamificació en aules presencials, blended i hyflex amb professors d'EOI[AF1]  que han col·laborat en el projecte GamiTIC des del 2019. Aquest projecte el fem en col·laboració amb l'equip de realTIC de la UB.

4 - Educació de qualitat

Engagement i emocions en la col·laboració en línia

Activitat en aquesta línia inclouen la tesi doctoral de la Dra. Jackie Robbins (2020), i  la tesi doctoral de la doctoranda Blanca Cristòfol Garcia, dirigida per la Dra. Appel, en el programa de doctorat d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC.  En aquests estem investigant l'engagement dels aprenents a les aules de anglès com a llengüa estrangera al Centre Modern de Idiomes a la UOC.  També col·laborem amb la universitat  d'Aarhus a Dinamarca per investigar el diàleg en virtual exchange sobre el conflicte durant el confinament a causa de la pandèmia. 

 

4 - Educació de qualitat