MUSSOL

Filosofia per als reptes contemporanis

Investigador principal:
Garcés Mascareñas, Marina
Àmbit:
Arts i Humanitats
Àmbit d'especialització:
Ciutat i Comunitat, Creativitat i Cultura digital, Governança del coneixement
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
720403
Col·labora amb:
e-Learn Center, e-Health Center
ODS:
4 - Educació de qualitat
5 - Igualtat de gènere
10 - Reducció de les desigualtats
  • Filosofia de l'educació
  • Teoria social
  • Educació

La filosofia és l'activitat de pensar els límits del propi temps a partir de problemes comuns. Es demana per les condicions del discurs i permet fer-ne una anàlisi crítica a partir de conceptes que poden ser compartits i discutits. La filosofia és una activitat que forma part de la vida pública de les nostres societats i que en aquests moments d'incertesa està adquirint un paper rellevant perquè és capaç de travessar els límits epistemològics dels diferents llenguatges especialitzats i pensar a partir d'ells. 

En el seu vessant acadèmic, la filosofia permet articular aquesta discussió pública de manera articulada i rigorosa, i vincular el coneixement del corpus filosòfic occidental i no occidental a les grans preguntes de la resta de ciències actuals. La seva funció ja no és metodològica, com s'havia plantejat al final del segle XX, sinó problematitzadora, interpel·ladora, crítica i propositiva. Com deia Diderot al segle XVIII, la filosofia ha de generar bones conjectures, que són les que ens permeten continuar pensant. Això només ho pot fer en diàleg amb la resta de sabers. Per això, la seva presència en l'ecosistema universitari és imprescindible en aquests moments de canvis. 

L'objectiu del grup és aglutinar bona recerca en el camp de la filosofia contemporània i impulsar intercanvis, seminaris i debats, tant a escala nacional com internacional. 

Aquest grup de recerca UOC forma part del grup de recerca SGR "Grup de recerca en pensament, arts i tecnologies”, amb referència "2021 SGR 00291".

Els límits del coneixement

Quan la ignorància respecte a la realitat i el futur passa a un primer pla? Quin valor tenen les ciències, els seus pressupòsits i les seves pràctiques?

 

Les ombres de la tecnologia

Quan les tecnologies digitals i biomèdiques semblen abocar-nos a la distopia o bé a noves utopies? Quines són les seves condicions materials i simbòliques? Com les podem pensar críticament sense quedar atrapats en la por o en l'esperança?

 

Les escales de la subjectivitat

El subjecte modern no solament ha entrat en crisi, sinó que també ha estat radicalment criticat per altres formes d'experiència del món (des del feminisme, des de cultures no occidentals, des de la crítica colonial...). Quines formes de subjectivitat emergeixen entre les escletxes del subjecte modern?

 

Els llenguatges del pensament

El pensament no existeix al marge dels llenguatges que li donen cos, alè, expressió, articulació i existència social. Com es pensa avui?, per mitjà de quins llenguatges verbals i no verbals?, per mitjà de quines metodologies, comunitats i usos socials?

 

Les ecologies de la imaginació

Pensar és entrenar la imaginació, elaborar imatges posibles d'allò que no és aparent, obvi o immediat. En un present immediatista que cancel·la tota imaginació que no sigui apocalíptica, de quins imaginaris disposem, avui, per activar noves visions emancipadores del present, del passat i del futur?