MEDUSA

Gèneres en Transició: Masculinitats, cossos i afectes

Investigador principal:
Enguix Grau, Begonya
Àmbit:
Arts i Humanitats
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa, Ciutat i Comunitat, Governança del coneixement
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
590505, 630201, 630202, 630707, 630703, 630703
ODS:
4 - Educació de qualitat
5 - Igualtat de gènere
10 - Reducció de les desigualtats
11 - Ciutats i comunitats sostenibles
16 - Pau, justícia i institucions sòlides
  • Relacions de gènere
  • Masculinitat
  • cos
  • afectes

El grup de recerca MEDUSA (Gèneres en Transició: Masculinitats, Afectes, Cossos i Tecnociència) reuneix personal investigador que fa recerca en el camp dels gèneres, les masculinitats, els afectes i els cossos. Té com a objectiu avançar en l'exploració d'aquests camps i les seves interseccions i en la reflexió crítica sobre aquests, des d'una perspectiva no essencialista i transicional, d'acord amb les epistemologies feministes.

Considerem que el posthumanisme és un marc epistemològic útil per explorar nous models conceptuals, heurístics i analítics que tinguin en compte teories no representacionals i que atenguin la productivitat de la intersecció entre els gèneres, els afectes i els cossos, i els acoblaments en els quals estan immersos. Volem avançar en la recerca portant a terme estudis empírics que impulsin una nova mirada sobre els camps de recerca en què ens centrem. Volem fer recerca d'impacte compromesa amb el retorn a la societat, encarada a la transferència del coneixement. Adoptem una perspectiva interdisciplinària que inclou l'antropologia, la sociologia, la psicologia social i la filosofia.

Estudis de gènere i de les masculinitats

Els estudis de les masculinitats van néixer els anys setanta del segle xx, però encara són escassos en els estudis de gènere, que han buscat, sobretot, explicar l'absència de les dones dels cànons i plantar-hi cara, i desvelar les relacions de poder intrínseques a les relacions de gènere.

S'aspira a analitzar els gèneres des d'una perspectiva comprensiva que incorpori els afectes, els cossos i la tecnociència i que pari atenció a les masculinitats, defugint el paradigma oposicional de masculinitats "noves" i "velles".

 

5 - Igualtat de gènere

Estudis de cossos i afectes

Els nostres cossos i tot el que els afecta —els sentits, les emocions, les ideologies, les jerarquies de gènere i el binarisme, i les tecnologies— són actors fonamentals de l'acció social i no solament suport de l'acció. El cos és central per a la nostra definició i (re)presentació personal i social. Els cossos són travessats per relacions de poder que marquen i delimiten les normes, i afecten la nostra manera d'estar al món i les relacions digitals i no digitals.

5 - Igualtat de gènere

Estudis de gènere i política

En el context social actual, els desenvolupaments tecnològics i científics afecten l'expressió dels cossos i els gèneres, l'emergència d'afectes i les materialitats i els fluxos de poder. 

Contribueixen a qüestionar (i difuminar) els límits del cos, les conceptualitzacions de gènere tradicionals i les nocions dualistes, binàries i oposicionals basades en dicotomies (natura/cultura, cos/ment, home/dona, tecnologia/virtualitat). L'exercici de la política impacta les nostres vides i posa en evidència que som éssers generitzats en un context neoliberal. Ens situa políticament i socialment.

 

16 - Pau, justícia i institucions sòlides 5 - Igualtat de gènere