MEDIACCIONS

Critical studies in culture, design and networked communication

Investigador principal:
San Cornelio Esquerdo, Gemma
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Creativitat i Cultura digital, Societat en xarxa
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
630707, 630101, 620301, 510112
ODS:
4 - Educació de qualitat
10 - Reducció de les desigualtats
13 - Acció climàtica
11 - Ciutats i comunitats sostenibles
16 - Pau, justícia i institucions sòlides
  • Digital maturity, maduresa digital
  • Sistemes i pràctiques col·laboratives
  • Tecnologies digitals
  • Creativitat
  • Disseny d'espais educatius
  • Metodologies qualitatives

Mediaccions (estudis crítics en cultura, disseny i comunicació en xarxa) és un grup de recerca interdisciplinari de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) dedicat a l'estudi de la cultura i la comunicació digitals.

La seva perspectiva implica una mirada crítica de formes de creació col·lectiva i pràctiques quotidianes en línia com a font de coneixement transformador que contribueix a la comprensió del context comunicatiu i de disseny actual.

Adoptem un enfocament metodològic divers i innovador que pren com a base l'etnografia i que inclou tant els mètodes digitals com altres basats en l'acció i la participació ciutadana. Treballem la cocreació de coneixement amb col·lectius, empreses i institucions en projectes de mitjans storytelling, disseny, art, tecnologia i innovació social. 

Storytelling experiencial

Anàlisi del paper de les històries, els nous formats narratius i les formes col·lectives de narració pel que fa a disseny, desenvolupament i experiència, ja que articulen formes expressives i personals, la seva interrelació amb els seus públics, així com el seu potencial per generar imaginaris alternatius i futurs possibles per mitjà de la ficció i històries de no-ficció.

Ens fixem en les dimensions afectiva i material de la recopilació de dades digitals, l'arxiu, les narratives i les visualitzacions, i de quina manera aquestes dimensions interactuen amb les pràctiques de disseny per contribuir a donar forma als nostres records, a l'autogestió del dia a dia i a les nostres futures pràctiques i anticipació.

13 - Acció climàtica

Cultura visual i xarxes socials

Les formes expressives i comunicatives utilitzades en l'elaboració de narratives personals i col·lectives a les xarxes socials. També, l'estudi de noves formes d'activisme i les friccions que es produeixen en aquestes plataformes a l'hora de crear els nous relats al voltat de la crisi medioambiental.

 

5 - Igualtat de gènere

Open Design. Processos de disseny

Els límits disciplinaris del disseny i la seva expansió a altres camps del coneixement, els canvis metodològics, els processos de recerca i el pols polític de la pràctica del disseny al segle xxi.

4 - Educació de qualitat

Creativitat i cultura participativa.

Les pràctiques creatives participatives i col·lectives, els seus processos i estructures tant dins com fora de les indústries culturals i creatives (o en els seus marges), així com les tensions que s'hi generen.

9 - Indústria, innovació i infraestructures