ICSO

Internet Computing & Systems Optimization

Investigador principal:
Riera Terrén, Daniel
Àmbit:
Tecnologies de la informació i la comunicació
Àmbit d'especialització:
Tecnologies d'Internet i intel·ligència artificial, Societat en xarxa
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
531107, 120317, 120310, 120903, 120704
ODS:
9 - Indústria, innovació i infraestructures
4 - Educació de qualitat
11 - Ciutats i comunitats sostenibles
12 - Consum i producció responsables
  • Algoritmes intel·ligents
  • Computació a Internet
  • Transport
  • Smart cities
  • Smart cities
  • Smart cities
  • Sistemes paral·lels i col·laboratius
  • Sistemes distribuits

El grup Internet Computing & Systems Optimization (ICSO) se centra en dues línies de recerca interconnectades:

  1. L’ús d’algorismes i solucions de programari per a assistir en la presa de decisions complexes en les àrees del transport i la logística, la producció, el posicionament a temps real i les ciutats intel·ligents.
  2. El desenvolupament de sistemes informàtics distribuïts i paral·lels a diferents escales (grups petits, clústers o internet), a més del disseny de sistemes i aplicacions col·laboratius.

Optimització de sistemes

Metaheurística i sinheurística per resoldre problemes combinatoris d'optimització en diversos àmbits, com la logística i el transport, la producció, els sistemes informàtics i de telecomunicacions, etc.

9 - Indústria, innovació i infraestructures 11 - Ciutats i comunitats sostenibles 12 - Consum i producció responsables

Informàtica d'Internet

Desenvolupament i optimització de sistemes distribuïts d'Internet, desenvolupament d'algoritmes distribuïts i paral·lels, i de mecanismes per a sistemes d'Internet.

4 - Educació de qualitat 12 - Consum i producció responsables