GEOCONDAH

Grup d'estudi en Geopolítica, Conflicte i Drets Humans

Investigador principal:
Rajmil Bonet, Daniel
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Dret, Política i Internet, Educació i TIC, Tecnologies d'Internet i intel·ligència artificial
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
1105, 110501
ODS:
13 - Acció climàtica
16 - Pau, justícia i institucions sòlides
5 - Igualtat de gènere

Grup d'estudi en Geopolítica, Conflicte i Drets Humans (GEOCONDAH)

El grup d'estudi en Geopolítica, Conflicte i Drets Humans (GEOCONDAH) neix amb la voluntat de fer recerca interdisciplinària amb una clara vocació d'impacte i difusió de coneixement internacional. El grup aglutina investigadores i investigadors de diferents disciplines que s'interlineen per tal d'explorar l'impacte de les dinàmiques de conflictes i els processos de globalització en els camps de les relacions internacionals, el dret internacional públic, la ciència política i l'economia.

L'objectiu final dels membres en conjunt és assolir una excel·lència internacional i una transferència del coneixement que vagi més enllà del món universitari. Per fer-ho, es planteja anar creant un treball conjunt en què les respectives àrees de coneixement s'entrellacin constantment malgrat les seves diferències. Es busca promoure un coneixement pluridisciplinari que faciliti una visió holística, però alhora transversal, de les problemàtiques que engloben les dinàmiques dels conflictes i les seves conseqüències socioeconòmiques, per als drets humans i per a la geopolítica.

L'estructura del grup que es planteja a continuació ha de permetre explorar, mitjançant l'elaboració de diferents articles i investigacions, un estudi exhaustiu de les dinàmiques de la geopolítica i dels drets humans en relació amb els eixos de conflicte actual. El grup està compost, principalment, per membres de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), així com de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i del CEI International Affairs, centre adscrit a la Universitat de Barcelona (UB) . Complementàriament, l'estructura se serveix de les connexions internacionals de les quals disposen els membres del grup, amb investigadors col·laboradors d'universitats de prestigi d'Irlanda (Universitat Tecnològica de Dublín i Universitat de Limerick) i d'organismes internacionals (Nacions Unides), a fi de poder assegurar una difusió i una transferència dels resultats dels estudis del grup.

Perseguint aquest objectiu, l'estructura del grup és de caràcter multidisciplinari i està formada pels membres següents: 

- Dr. Daniel Rajmil (IP, UOC).

- Dra. Bettina Steible (UOC). 

- Dra. Mariona Cardona Vallès (UOC).

- Dr. Miguel Ángel Elizalde (UOC).

- Dra. Ana García Juanatey (CEI-UB).

- Dr. Daniel Iglesias Márquez (URV).

- Dr. Javier Astudillo Ruiz (UPF).

International Research Network

-Prof. Bernadette Andreosso O'Callaghan (University of Limerick)

-Dr. Jon-Hans Coetzer (UNITAR)

-Dr. Lucía Morales (Technological University Dublin)

-Dr. Maria Chiara Marullo (Jaume I university)

-Research students: Abrar Alzankawi (Technological University Dublin)