GAME

Grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment

Investigador principal:
Sánchez Navarro, Jordi
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa, Educació i TIC, Creativitat i Cultura digital
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
630707, 630101, 6299, 591002, 580107
Col·labora amb:
e-Learn Center
ODS:
4 - Educació de qualitat
10 - Reducció de les desigualtats
16 - Pau, justícia i institucions sòlides
 • Mitjans de comunicació
 • Educació mediàtica
 • Aprenentatge millorat per tecnologia
 • Mètodes participatius

El grup GAME té com a missió estudiar la transformació de la comunicació i l'entreteniment, les pràctiques comunicatives emergents i l'impacte social i cultural de la disrupció tecnològica. Des de la transdisciplinarietat generem coneixement que aspira a transformar aprenentatges i a empoderar de manera conscient la societat. Aspirem a fer recerca capaç de trencar estereotips acadèmics, d'influir en les pràctiques comunicatives i d'aprenentatges i de proposar innovació transformadora en la comunicació i l'entreteniment, en un context de canvi social continu. L'activitat del grup es desenvolupa en diverses línies:

 • Impacte social i cultural de la comunicació i la informació,
 • Passat, present i futur del cinema i l'audiovisual,
 • Entreteniment, joc i aprenentatges,
 • Disseny, creativitat i narratives disruptives,
 • Noves pràctiques en comunicació persuasiva,
 • Empoderament de la ciutadania digital, aprenentatges socials i noves alfabetitzacions, i
 • Comunicació i Gènere.

Impacte social i cultural de la comunicació i la informació

4 - Educació de qualitat 5 - Igualtat de gènere 12 - Consum i producció responsables

Passat, present i futur del cinema i l'audiovisual

 

12 - Consum i producció responsables

Entreteniment, joc i aprenentatges

4 - Educació de qualitat

Disseny, creativitat i narratives disruptives

9 - Indústria, innovació i infraestructures

Noves pràctiques en comunicació persuasiva

9 - Indústria, innovació i infraestructures

Empoderament de la ciutadania digital, aprenentatges socials i noves alfabetitzacions

4 - Educació de qualitat 5 - Igualtat de gènere 10 - Reducció de les desigualtats 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

Comunicació i Gènere

5 - Igualtat de gènere 16 - Pau, justícia i institucions sòlides