FM2

Finance, Macroeconomics and Management

Investigador principal:
Uribe Gil, Jorge Mario
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa, Tecnologies d'Internet i intel·ligència artificial, Salut digital
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
531206, 531205, 531101, 530406, 530202
ODS:
7 - Energia neta i assequible
  • Finances
  • Finances

El grup de recerca Finance, Macroeconomics and Management (FM2) estudia les decisions financeres preses per les empreses i les qüestions polítiques rellevants des de la perspectiva dels governs i els agents reguladors relacionats amb els mercats financers. Fa especial atenció a la manera com els riscos macroeconòmics i les accions de política interactuen amb el procés de decisió a nivell d'empresa. Amb aquest objectiu, el grup utilitza diferents metodologies qualitatives i quantitatives.

A més, el grup estudia la forma en què els mercats financers incideixen en el desenvolupament econòmic de les economies nacionals i, per tant, també analitza les formes òptimes de gestionar els riscos financers i reduir els seus impactes negatius sobre l'economia real.

Les seves principals línies de recerca són:

- preu d'actius
- estructura capital
- gestió quantitativa de risc (centrada en el risc de mercat i de liquiditat) per a empreses, inversors financers i institucions financeres,
- política monetària i risc macroeconòmic,
- mercats energètics tradicionals, i no tradicionals,
- risc actuarial i d'assegurances,
- aplicacions de ciència de dades i intel•ligència artificial a les finances,
- finances internacionals i mercats financers globals.

Finances Internacionals

Models de propagació de xocs de risc i liquiditat entre mercats

Macroeconomia i Política

Efectes de la política monetària sobre els mercats

Mesura de risc i incertesa

Models quantitatius per mesurar escenaris d'operació i optimitzar la presa de decisions financeres.