DITD

Dret, Internet i transformació digital

Investigador principal:
Xalabarder Plantada, Raquel
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa, Dret, Política i Internet
Centre d’adscripció:
Estudis
Codis UNESCO:
560508, 560503, 590601, 560505, 560507, 560502, 560504, 5603
ODS:
4 - Educació de qualitat
17 - Aliança per a assolir els objectius
9 - Indústria, innovació i infraestructures
16 - Pau, justícia i institucions sòlides
  • Propietat industrial, propietat intel·lectual,
  • Seguretat informàtica
  • Ciència de dades, data science
  • Seguretat de la informació

El grup de recerca Dret d’internet té com a objectiu analitzar els problemes jurídics derivats de la implantació de la tecnologia digital i d’internet en el dret. Concretament, s’examinen la propietat intel·lectual i industrial, les dades de caràcter personal, la privacitat i els drets d’imatge, la protecció dels consumidors i els usuaris de comerç electrònic, la responsabilitat dels proveïdors de serveis a internet, la resolució de conflictes en línia i les noves formes de delinqüència d’aquests drets, tot en un context de globalització normativa (inclosa l’observança internacional de drets) i de mercats.

Aquesta anàlisi jurídica es fa des d’una perspectiva interdisciplinària, que permet el treball conjunt i l’enriquiment comú de les diverses experteses jurídiques, sense renunciar a la necessària especialització que requereix tota recerca jurídica.

L’equip investigador té una experiència acreditada molt àmplia en l’anàlisi de les implicacions jurídiques derivades de la tecnologia digital i d’internet.

Composició del grup (20): 

XALABARDER PLANTADA, Raquel (UOC – EDCP) – coord.  

ALASCIO CARRASCO, Laura (UOC – EDCP) 

ARMENTA DEU, Teresa (UdG) 

BOSSACOMA BUSQUETS, Pau (UOC- EDCP)

CAMACHO CLAVIJO, Sandra (UAB – Facultat de Dret)

CERRILLO MARTÍNEZ, Agustí (UOC – EDCP)

ESTEVE PARDO, Asunción (UB) 

FABRA ABAT, Pere (UOC – EDCP)

GALINDO CLAPÉS, Ramon (UOC – EDCP)

GIL SEATON, Ayllen (UOC – EDCP) 

JIMÉNEZ SERRANÍA, Vanessa (UOC – EDCP)

MARTINEZ ZORRILLA, David (UOC – EDCP) 

NAVAS NAVARRO, Susana (UAB – Facultat de Dret) 

ORMAZABAL SANCHEZ, Guillem (UdG)

OROMÍ VALL-LLOVERA, Susana (UdG) 

PEGUERA POCH, Miquel (UOC – EDCP)

PEREIRA PUIGVERT, Silvia (UdG) 

RODRÍGUEZ RIOS, Santiago-Francisco (UdG) – FPU 

VILALTA NICUESA, Aura Esther (UOC – EDCP)

VILASAU SOLANA, Mònica (UOC – EDCP)

Propietat intel·lectual i industrial a Internet

Estudiar les implicacions jurídiques de la protecció de la propietat intel·lectual i industrial en relació amb els mitjans digitals i internet.

9 - Indústria, innovació i infraestructures 8 - Treball decent i creixement econòmic

Responsabilitat de proveïdors de serveis a Internet

Estudiar l’atribució de responsabilitat per les infraccions i delictes comesos a Internet als agents que hi presten serveis.

9 - Indústria, innovació i infraestructures 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

Comerç electrònic i resolució de controvèrsies on-line

Analitzar les qüestions jurídiques relacionades amb els actes de contractació online (amb consumidors i entre empreses) i diferents formats de resolució de controvèrsies online.

9 - Indústria, innovació i infraestructures 8 - Treball decent i creixement econòmic

Protecció de dades personals

Anàlisi de les qüestions jurídiques relatives a la protecció de les dades personals.

9 - Indústria, innovació i infraestructures 16 - Pau, justícia i institucions sòlides 8 - Treball decent i creixement econòmic

International Enforcement and Governance

L’observança internacional dels drets de propietat intel·lectual i industrial i de la protecció de dades personals, i la seva relació amb el comerç internacional i la protecció dels drets fonamentals.

9 - Indústria, innovació i infraestructures 16 - Pau, justícia i institucions sòlides 8 - Treball decent i creixement econòmic

Cybercrime and Computer Forensics

Anàlisi de les implicacions penals de les accions que es duen a terme a internet i per mitjans digitals. La prova digital.

16 - Pau, justícia i institucions sòlides

Drets fonamentals

L’impacte dels mitjans digitals i internet en la protecció dels drets fonamentals: llibertat d’expressió, privacitat, drets d’imatge, accés a la informació i cultura.

9 - Indústria, innovació i infraestructures 16 - Pau, justícia i institucions sòlides