CNSC

Communication Networks and Social Change

Investigador principal:
Borge Bravo, Rosa
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa
Centre d’adscripció:
Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Codis UNESCO:
630707, 590606, 630799, 630702
ODS:
17 - Aliança per a assolir els objectius
10 - Reducció de les desigualtats
16 - Pau, justícia i institucions sòlides
  • TIC Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  • Noves tecnologies i canvi social
  • Societat xarxa
  • Tecnologies digitals
  • Participació política

L’objectiu principal del grup CNSC és analitzar reptes socials seleccionats i rellevants de la societat en xarxa. Amb una perspectiva crítica i aplicada, definim dues àrees d’interès principals. En primer lloc, la tecnopolítica (T) fa referència a les connexions variables entre tecnologia i política, un objecte de recerca oportú tenint en compte les crisis institucionals a les quals les nostres societats s’enfronten. Es divideix entre (T1) innovació i autonomia tecnopolítica, i (T2) moviments socials i la democràcia en xarxa. En segon lloc, els focus de les societats (S) en (S1) l’envelliment i les tecnologies digitals i (S2) les bretxes de desenvolupament i digitals, dues dimensions de gran importància i diferents però que estan interrelacionades donades les tendències internacionals actuals.

Basat en les ciències socials, el CNSC té les arrels en la multidisciplinarietat i incorpora el coneixement i mètodes d’una varietat de disciplines i camps, com ara la sociologia, la comunicació, l’economia, els estudis de moviments socials, STS (ciència, tecnologia i societat) i HCI (interacció dels humans amb els ordinadors). Els enfocaments metodològics qualitatius i quantitatius rellevants per a la nostra recerca són l’etnografia, l’estadística, l’anàlisi de xarxes, i les ciències de dades i de la complexitat.

Societats: envelliment i tecnologies digitals

Estudia els processos d’envelliment dins de societats digitals (mòbils), aspecte rellevant atès l’abast de la tendència demogràfica actual. Prenem una perspectiva d’interacció entre humans i màquines combinada, sociològica i etnogràfica per a avaluar fins a quin punt la gent gran és part de la revolució digital (mòbil), i per a contribuir al disseny de tecnologia inclusiva.

9 - Indústria, innovació i infraestructures 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

Tecnopolítica: innovació i autonomia tecnopolítica

Combina enfocaments bàsics i aplicats per a analitzar la construcció de tecnologies i processos socials que promouen l’autonomia, i fer-hi contribucions. O sigui, tecnologies que permeten als individus definir les formes, les normes i l’orientació de la seva vida col·lectiva.

Tecnopolítica: moviments socials i democràcia en xarxa

Estudia les infraestructures, les estructures i els processos dels moviments de protesta que van sorgir arreu del món en resposta a la crisi financera, econòmica i democràtica del començament del segle XXI. El nostre treball en aquesta àrea analitza els processos de transformació social amb una perspectiva interdisciplinària, experimental i localitzada, que obre nous territoris narratius, analítics i pràctics.

10 - Reducció de les desigualtats

Societats: bretxes digitals i de desenvolupament

Analitza de quina manera la ubiqüitat de les tecnologies digitals afecta àrees en desenvolupament, particularment a l’Amèrica Llatina, i crea (noves) bretxes digitals. Combinem perspectives culturals i socioeconòmiques.

10 - Reducció de les desigualtats