CareNet

Care and Preparedness in the Network Society

Investigador principal:
Rodríguez Giralt, Israel
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Salut digital, Societat en xarxa, Ciutat i Comunitat
Centre d’adscripció:
Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Codis UNESCO:
630707, 631011, 611403
Col·labora amb:
e-Health Center
ODS:
5 - Igualtat de gènere
10 - Reducció de les desigualtats
11 - Ciutats i comunitats sostenibles
13 - Acció climàtica
 • Participació pública
 • Mètodes participatius
 • treball de cures
 • tecnologies digitals
 • societat xarxa
 • sociologia
 • salut mental
 • reducció del risc de desastres
 • psicologia social
 • perspectiva social i inclusió
 • moviments socials
 • metodologies col·laboratives
 • feminisme
 • estudis sobre discapacitat, disability studies
 • envelliment
 • Biopolítica & Governamentalitat
 • antropologia social

La interconnexió de crisis ambientals, climàtiques i dels sistemes de benestar situen la cura (i la manca de cura) com una problemàtica central i, alhora, ignorada en les societats tecnològiques. CareNet posa el focus en aquesta qüestió i explora críticament com es transformen les cures i quines conseqüències té aquest fet. Estudiem com les innovacions tecnològiques i el coneixement expert reconfiguren la cura, el seu impacte en els que cuiden i són cuidats, i les formes emergents i comunitàries de reimaginar les crisis i les maneres de cuidar. 

L'interès del grup parteix d'una formació interdisciplinària en estudis socials de la ciència i la tecnologia, psicologia social, sociologia, filosofia, antropologia i educació social. També parteix d'una exploració metodològica oberta i mixta, amb un interès especial per les metodologies qualitatives i participatives. 

 

Infraestructures de la cura 

Se centra en la materialitat de la cura: com les infraestructures digitals, arquitectòniques i urbanístiques, així com els objectes quotidians, reconfiguren, redistribueixen i redefineixen les relacions de cura i suport. També com aquestes materialitats són apropiades i resignificades per les persones que cuiden i són cuidades, i com afecta això la distribució del treball i de les responsabilitats, i el que entenem per bona i mala cura. 

 

11 - Ciutats i comunitats sostenibles 3 - Salut i benestar 9 - Indústria, innovació i infraestructures

Activismes al voltant de la cura

A partir d'una mirada interseccional, s'estudien les iniciatives de cures i de suport comunitàries. L'objectiu és entendre com les persones que són cuidades (persones amb diversitat funcional, malaltia mental, persones grans, amb condicions cròniques o en procés de final de vida), així com les persones que cuiden, transformen les cures i la seva pròpia condició en un assumpte polític. Analitzem com aquests grups, comunitats i xarxes experimenten amb nous models i nocions de cura i, alhora, fan visibles les limitacions, discriminacions o formes de violència que impliquen els models més convencionals. 

 

5 - Igualtat de gènere 10 - Reducció de les desigualtats 3 - Salut i benestar

Cura i desastres 

Des de perspectives participatives i inclusives, s'estudia el rol del coneixement i la tecnologia en la transformació de la cura i el suport en situacions d'emergència, crisi i desastres. D'una banda, s'interessa pel paper de la cura i el suport, especialment els que estan mediats per infraestructures digitals, a l'hora de fer front a situacions de crisi i recuperar-se'n. D'altra banda, s'estudien i es promouen maneres més integrades i inclusives de gestionar i reduir el risc de crisis i desastres.

 

11 - Ciutats i comunitats sostenibles 13 - Acció climàtica 10 - Reducció de les desigualtats 3 - Salut i benestar

Cura dels no humans 

CareNet s'interessa també pels no humans amb què compartim existència (animals, plantes, objectes, etc.). A partir de la filosofia, els estudis socials de ciència i tecnologia o el disseny, es fan visibles les interdependències que mantenim amb altres entitats més que humanes, per exemple, en pràctiques de manteniment i reparació d'objectes i tecnologies, en la relació amb altres animals o plantes, i com això ens ajuda a pensar ètiques i polítiques per fer front a un moment de crisi climàtica, ambiental i social com el que vivim. 

 

13 - Acció climàtica 12 - Consum i producció responsables 11 - Ciutats i comunitats sostenibles