Open Evidence

Ciències socials i del comportament

Ciències socials i del comportament

Sector :
Societat en xarxa
Tipologia :
Spin-Offs

 Open Evidence logo

Open Evidence és una empresa de recerca i consultoria que dissenya i duu a terme estudis sobre ciències socials i del comportament i anàlisis de dades massives.

Open Evidence té com a objectiu millorar l’impacte social i econòmic de les polítiques públiques o el rendiment operatiu a les empreses privades. L’empresa derivada va ser fundada l’any 2013 per Francisco Lupiañez, investigador del grup Open Evidence, a partir del seu saber fer i la recerca capdavantera en l’àmbit de la comprensió i predicció del comportament humà, que sovint presenta diversos biaixos, i fins i tot pot ser irracional. En aquest moment, l’empresa derivada ha contribuït amb proves reals a desenes de projectes a gran escala liderats per diferents organismes públics, inclosa la Comissió Europea.

MONITORATGE, AVALUACIÓ I ESTUDIS D’IMPACTE: models de flux lògic interns que aborden els problemes relacionant-los amb les seves causes subjacents i calculen l’efecte d’una sèrie d’opcions.

RECERCA DOCUMENTAL I REVISIONS SISTEMÀTIQUES: protocols de recerca científica, incloses les paraules clau i la selecció de bases de dades, a partir de coneixement d’última generació en diversos temes.

PROVES EXPERIMENTALS: experiència d’una dècada en el disseny i la realització d’experiments per comprendre i predir el comportament humà. ENQUESTES EN LÍNIA: àmplia experiència en estratègies de mostreig i qüestionaris que apliquen psicologia social i cognitiva i experiència estadística.

MODELATGE: saber fer específic sobre extrapolació de resultats a escala macro per calcular l’efecte net de les accions sobre l’empresa, l’economia i la societat, inclosos els escenaris empresarials i l’anàlisi de casos.

ESBORRANYS I INFORMES DE RECOMANACIONS DE POLÍTIQUES: tècniques específiques de visualització, anàlisi multicriteri, anàlisi de deficiències, revisions de polítiques i consultes obertes.

Més de 70 projectes per a institucions públiques tant a escala internacional com nacional, per exemple: la Comissió Europea, el Parlament Europeu, diverses agències europees (EIGE, CHAFEA)

Open_Evidence_Casos d'èxit

A. ETIQUETATGE DE PRODUCTES DEL TABAC PER A LA COMISSIÓ:

  • Regulació de la UE d’alerta sanitària sobre els productes del tabac implementada segons el nostre projecte.
  • Basat en la metodologia RCT (Randomized Control Trial).
  • Realitzat sobre una mostra de 8.000 ciutadans europeus pertanyents a 10 estats membres.
  • Els resultats incloïen impulsos emocionals.

B. JOCS EN LÍNIA PER A LA COMISSIÓ:

  • Va donar lloc a recomanacions als estats membres per a la protecció dels consumidors de serveis d’apostes en línia.
  • Basat en un laboratori i un experiment en línia que simulen una plataforma d’apostes en línia.
  • Realitzat sobre una mostra de 7.000 persones a tot Europa.
  • Els resultats incloïen impulsos emocionals.

Open Evidence- Francisco Lupiáñez Villanueva

Carrer Pujades 51-55, B-45 08005 Barcelona, Spain

info@open-evidence.com