PROTCIS

Processos d'obertura i tancament culturals i socials

Investigador principal:
Cantó Milà, Natàlia
Àmbit:
Arts i Humanitats
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa, Llengües i cultures
Centre d’adscripció:
Estudis
  • Sociologia

El grup PROTCIS explora els processos d’obertura i tancament socials i culturals en diferents àrees de la societat contemporània des d’un punt de vista de la sociologia —teòrica i històrica— i dels estudis culturals, focalitzant la recerca en les maneres com construïm relacionalment tant les nostres experiències individuals i col·lectives, com les diferències i les desigualtats que estructuren els camps que articulen la nostra societat, alhora que les legitimen. El nostre interès en els processos d’obertura i tancament socials i culturals ens porta a centrar la nostra recerca en els moments, els esdeveniments i les circumstàncies de negociació de l’accés al camp i les posicions que s’hi ocuparan.

Aquest enfocament el concretem entorn dels àmbits temàtics següents:

  1. Imaginaris socials i teoria sociològica.
  2. Moral.
  3. Memòria.
  4. Distinció.
  5. Producció i consum de cultura.
  6. Educació i segregació escolar.

Articulació de diferències culturals i desigualtats socials

Analitza com en la producció de subjectivitats a través de la cultura, el consum, els mèdia i la tecnologia, s’articulen avui dia les desigualtats socials en termes de classe, gènere i identificació nacional, lingüística i ètnica. La línia s’emmarca especialment en l’estudi qualitatiu i quantitatiu dels estils juvenils, el consum cultural, i l’apropiació dels mèdia i la tecnologia en la vida corrent.

Imaginaris socials, moral i teoria sociològica

Estudia la teoria social i, sobretot, la teoria sociològica des dels clàssics fins als autors més contemporanis, amb un èmfasi especial en el pensament relacional, la construcció dels imaginaris socials, i la construcció dels imaginaris morals i dels llindars morals.

Història intel·lectual i memòria

Analitza el paper dels intel·lectuals a l’hora d’anar teixint i narrant la memòria d’un lloc, d’un moment, etc., i el compara amb la memòria —amb les memòries— dels éssers anònims que esmentava Walter Benjamin, convertint-los —convertint-nos— també en creadors de la història i en veus més clares i fortes en els processos de construcció de memòria.

Per tant, s’estudien tant aquests discursos, com la mateixa economia política i la mediació de les tecnologies digitals en la cultura contemporània (des de l’art, la cultura popular i la cultura corrent).