DIMMONS

Digital Commons

Investigador principal:
Fuster Morell, Mayo
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa, Ciutat i Comunitat, Governança del coneixement, Economia col·laborativa
Centre d’adscripció:
Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Codis UNESCO:
630707, 590215, 590215, 590206, 590213, 530407
  • Domini públic digital, digital commons
  • Metodologies col·laboratives
  • Sistemes i pràctiques col·laboratives

El programa de recerca Digital Commons (Dimmons) cobreix l’economia col·laborativa, les innovacions socioeconòmiques i la producció de domini públic. La línia de recerca central del grup està relacionada amb el domini públic i l’economia col·laborativa, amb la perspectiva de la cocreació de polítiques i la innovació metodològica. Més concretament, el domini públic com a forma organitzativa de producció (producció d’iguals basada en el domini públic o CBPP), enfocada a partir de tres perspectives:

  • Economia de domini públic: l’aparició i les implicacions de la producció entre iguals basada en el domini públic, la innovació econòmica, l’economia digital social i la configuració d’un nou model de producció basat en el coneixement obert.
  • Política de domini públic: innovació política en política pública, conflicte i mobilització social associats amb la regulació de l’economia de domini públic, les TIC i les condicions d’accés i reutilització de la informació i el coneixement.
  • Futur del domini públic: dilemes de governança i possibles escenaris de domini públic vinculats amb la frontera extremament innovadora que ha obert el desenvolupament tecnològic.

Aquest grup de recerca UOC forma part del grup de recerca SGR "Artificial Intelligence for Human Well-being - Complex Systems at IN3”, amb referència "2021 SGR 01383".

 

Economia de domini públic

L’aparició i les implicacions de la producció entre iguals basada en el domini públic, la innovació econòmica, l’economia digital social i la configuració d’un nou model de producció basat en el coneixement obert.

Política de domini públic

Innovació política en política pública, conflicte i mobilització social associats amb la regulació de l’economia de domini públic, les TIC i les condicions d’accés i reutilització de la informació i el coneixement.

Futur del domini públic

Dilemes de governança i possibles escenaris de domini públic vinculats amb la frontera extremament innovadora que ha obert el desenvolupament tecnològic.