DIMMONS

Digital Commons

Investigador principal:
Fuster Morell, Mayo
Àmbit:
Ciències socials
Àmbit d'especialització:
Societat en xarxa, Ciutat i Comunitat, Governança del coneixement, Economia col·laborativa
Centre d’adscripció:
Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Codis UNESCO:
630707, 590215, 590215, 590206, 590213, 530407
  • Domini públic digital, digital commons
  • Metodologies col·laboratives
  • Sistemes i pràctiques col·laboratives

El programa de recerca Digital Commons (Dimmons) cobreix l’economia col·laborativa, les innovacions socioeconòmiques i la producció de domini públic. La línia de recerca central del grup està relacionada amb el domini públic i l’economia col·laborativa, amb la perspectiva de la cocreació de polítiques i la innovació metodològica. Més concretament, el domini públic com a forma organitzativa de producció (producció d’iguals basada en el domini públic o CBPP), enfocada a partir de tres perspectives:

  • Economia de domini públic: l’aparició i les implicacions de la producció entre iguals basada en el domini públic, la innovació econòmica, l’economia digital social i la configuració d’un nou model de producció basat en el coneixement obert.
  • Política de domini públic: innovació política en política pública, conflicte i mobilització social associats amb la regulació de l’economia de domini públic, les TIC i les condicions d’accés i reutilització de la informació i el coneixement.
  • Futur del domini públic: dilemes de governança i possibles escenaris de domini públic vinculats amb la frontera extremament innovadora que ha obert el desenvolupament tecnològic.

Economia de domini públic

L’aparició i les implicacions de la producció entre iguals basada en el domini públic, la innovació econòmica, l’economia digital social i la configuració d’un nou model de producció basat en el coneixement obert.

Política de domini públic

Innovació política en política pública, conflicte i mobilització social associats amb la regulació de l’economia de domini públic, les TIC i les condicions d’accés i reutilització de la informació i el coneixement.

Futur del domini públic

Dilemes de governança i possibles escenaris de domini públic vinculats amb la frontera extremament innovadora que ha obert el desenvolupament tecnològic.

    http://dimmons.net/